خدمات پرداختی باشگاه مشتریان
دستگاه کارت‌خوان و ‌QR کد

دستگاه کارت‌خوان

پس از دریافت سیستم باشگاه مشتریان، برای پذیرنده یک عدد دستگاه کارتخوان نصب می‌گردد که مانند سایر دستگاه‌های عضو شتاب عمل کرده و تمامی مشتریان می‌توانند با کارت‌های شتابی یا کارت باشگاه مشتریان پرداخت‌های خود را انجام دهند.
کسانی که عضو باشگاه مشتریان باشند با کارت این باشگاه یا با کارت‌هایی که در اپلیکیشن تعریف کرده‌اند می توانند از طریق پرداخت با این دستگاه، از تخفیف نقدی و غیر نقدی باشگاه برخوردار شوند.

پرداخت با QR کد

همچنین به همراه دستگاه کارتخوان یک استند رومیزی که QR کد بر روی آن قرار گرفته است به پذیرنده (صاحب باشگاه) داده می‌شود که مشتری با اسکن آن از طریق اپلیکیشن موبایل کارت اعتباری ایرانیان به سهولت می‌تواند پرداخت خود را انجام دهد و همچنین از تخفیف‌های نققدی و غیر نقدی برخوردار گردد.