خدمات به سازمان ها

خدمات به سازمان ها

پنل توسعه خدمات رفاهی

ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از کارمندان و تخصیص منابع به هر کارمند جهت خرید براساس عملکرد هر کارمند و مدیریت منابع و فروشگاه ها از ویژگی های پنل خدمات رفاهی شرکت ایرانیان می باشد

اپلیکیشن اختصاصی

کارمندان شما با داشتن اپ اختصاصی خدمات رفاهی سازمان شما می توانند از واریز موجودی ماهانه مطلع شده و گزارش خرید های مامانه خود و فروشگاههای طرف قرارداد را مشاهده نمایند. خرید آنلاین در اپ، گرفتن شارژ موبایل ، اینترنت پرداخت قبض ، خرید با کد کیور آر از فروشگاههای فیزیکی و … از دیگر امکانات اپ اختصاصی سازمان شماست

اختصاص بن کارت فیزیکی به هر کارمند

علاوه بر اپلیکیشن اختصاصی ، شما می توانید بن کارت فیزیکی با آرم و لگوی اختصاصی سازمان خود را داشته باشید که کارمندان با این بن کارت می توانند از اعتبارات و مبالغ اختصاص سافته توسط سازمان از فروشگاه های طرف قرارداد خرید نماید

امکان خلق اعتبار

در صورتی که سازمان شما مراکز خدمات دهنده یا فروشگاهی زیر مجموعه خود دارد می توانید با خلق اعتبار در مراکز خود و تخصیص این اعتبار به کارمندان،‌ علاوه بر کاهش هزینه ها و مدیریت نقدینگی در مجموعه ، بدون گردش پول ، کارمندان خود را به خرید از مجموعه های خود ترغیب می نمایید

امکان خلق اعتبار و تسویه اعتبار با دریافت فاکتور

سازمان شما می تواند با توافق با فروشگاههای طرف قرارداد ایرانیان یا فروشگاههای مد نظر بعد از خرید کارمندان بر اساس اعتبار تخصیص داده شده با دریافت فاکتور از طریق سامانه ایرانیان از جانب فروشگاه اقدام به تسویه مبالغ اعتبار خرج شده در فروشگاه ها به صورت ماهانه نماید

امکان پرداخت هزینه های بن کارت به صورت پس پرداخت

در صورت امکان خرید از همه فروشگاههای طرف قرارداد ایرانیان سازمان شما می تواند جهت مدیریت نقدینگی مجموعه، ده درصد مبلغ کل شارژ شده در کارت های کارمندان پرداخت نمایند و الباقی مبلغ را با شروع خرید کارمندان . با کاهش کاهش مبلغ ده درصد اولیه دوباره در سیستم شارژ نمایید

امکان گزارش گیری

مشاهده و دریافت آمار و ارقام متنوع از میزان خرید و رفتار کارمندان در سیستم به شما کمک می کند ذایقه و مایختاج ماهانه کارمندان برای شما مشخص شده و سطح کیفت خدمات برای ارایه به کارمندان را بالاتر می برید

امکان شارژ و دشارژ در هر لحظه

قابلیت شارژ و دشارژ کردن اعتبار کارمندان در لحظه باعث سرعت ، مدیریت و تسلط سازمان شما بر اعتبارات و سامانه می شود

امکان ایجاد سبد کالا

سارمان می تواند با توجه به نیاز کارمندان و یا مناسبت های خاص اقدام به ایجاد سبد کالا به همکاری فروشگاههای طرف قرارداد ایرانیان نموده و این کالا را با قیمت مناسب تری به کارمندان سازمان خود ارایه نماید

امکان تخصیص کارت اعتباری به کارمندان سازمان

سازمان شما می تواند کارمندان خود را به اعتبار دهنده های طرف قرارداد شرکت ایرانیان ( بانک/لیزینگ/سرمایه گذار) معرفی نماید و فرآیند اعتبار سنجی هر کارمند به صورت سازمانی و یا شخصی در شرکت ایرانیان صورت گرفته و اعتبار خرید مورد نیاز کارمندان شما تامین گردیده و پس از خرید کارمندان اعتبار دریافت شده را به صورت قسطی به موسسه اعتبار دهنده طرف قرارداد ایرانیان بازگردان