باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان چیست؟


باشگاه مشتریان به عنوان یک واحد برقرارکننده ارتباط با افراد یا سازمان‌ها تعریف می‌شود که به وسیله یک سازمان و به منظور ایجاد ارتباط مستقیم و منظم بین اعضا ایجاد شده است و عمل می‌کند. هدف باشگاه مشتری، فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با آنهاست.

باشگاه مشتریان ایرانیان

دستاوردهای باشگاه مشتریان
برای صاحبان کسب و کار

1

جلب رضایت مشتری

2

افزایش تعداد مشتریان وفادار

3

ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز

4

افزایش خرید و فروش و در نتیجه افزایش درآمد فروش

5

گزارش‌گیری از برنامه‌ها و هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات

6

کاهش هزینه‌های تبلیغاتی و تبلیغ رایگان باشگاه در سایت و اپلیکیشن ایرانیان